HTKK 4.5.9 mới nhất cập nhật ngày 05/08/2021

Những điểm mới trong HTKK 4.5.9

HTKK 4.5.9

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.9 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụngHTKK 4.5.8, cụ thể như sau:

 1. Cập nhật chức năng kê khai tờ khai bổ sung

 • Cập nhật độ rộng các trường dữ liệu tại bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (01/KHBS) như sau:
  • Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số: Nhập tối đa 30 ký tự.
  • Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: Nhập tối đa 5 ký tự
 1. Chức năng kê khai Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

 • Cập nhật sửa lỗi không kết xuất được tờ khai bổ sung 04/GTGT theo định kỳ quý ra file xml
 1. Chức năng kê khai Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK)

 • Cập nhật sửa lỗi hiển thị sai giá trị của phần thập phân tại chỉ tiêu [30a] so với giá trị NNT nhập trong trường hợp chỉ tiêu [30a] có dữ liệu lớn
 1. Chức năng đăng ký danh mục phí, lệ phí

 • Cập nhật sửa lỗi không ghi được thông tin khi đăng ký danh mục của loại phí, lệ phí có mã là 28502860
 1. Cập nhật đổi tên cơ quan thuế

 • Đổi tên Chi cục thuế “Thị xã Hồng Ngự – Chi cục Thuế khu vực 3” thành “Thành phố Hồng Ngự – Chi cục Thuế khu vực 3”
 1. Chức năng kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

 • Cập nhật chỉ tiêu Mã số thuế [08] trên bảng kê 01-1/BK-CNKD: Cho phép nhập mã 10 số hoặc 13 số, kiểm tra đúng cấu trúc mã số thuế

Bắt đầu từ ngày 05/08/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải về HTKK 4.5.9

Link dự phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983 142 442